Projecten

Rijnstad streeft er naar antwoord te geven op vragen vanuit de samenleving. Onderstaand vindt u een overzicht van onze projecten, dat zicht geeft op de ontwikkelingen en inspanningen van Rijnstad.

U vindt hier de lopende projecten waarmee Rijnstad, naast de activiteiten in de wijk, in de hele stad actief is. Met deze projecten, vaak gericht op specifieke groepen inwoners in Arnhem, wil Rijnstad bereiken dat alle Arnhemmers elkaar kunnen ontmoeten, mee kunnen doen en zich thuis voelen in de stad. Meestal wordt in deze projecten nauw samengewerkt met andere organisaties en enthousiaste vrijwilligers.

Mist u een initiatief of heeft u een goed idee, neemt u dan contact met ons op en wij kijken welke mogelijkheden er zijn.