Privacy en klachten

Privacy en klachten Het is goed om te weten dat Rijnstad strikte regels heeft hoe om te gaan met uw privégegevens. Deze liggen vast in een privacyreglement. Als u ontevreden bent over onze hulpverlening dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Stel dat u ontevreden bent over de manier waarop Rijnstad u behandelt of met uw vraag om hulp omgaat. Dan kunt u dat laten weten aan de medewerker waar u contact mee heeft maar u kunt ook direct contact opnemen met de klachtencommissie. In de klachtenregeling van Rijnstad kun u lezen hoe dit werkt."

Via onderstaande links kunt u meer lezen over onze privacyreglement en onze klachtenregeling.


Voor wie?
Alle klanten/cliënten van Rijnstad.