Rijnstad in de pers

Bekijk archief

Rijnstad Nieuwsberichten

Home-Start zoekt vrijwilligers die graag een gezin ondersteunen

25 juli 2016 - NIEUWS - Als Home-Start vrijwilliger bied je ondersteuning aan gezinnen in Arnhem (met tenminste één kind tot zeven jaar) die dat nodig hebben. Je komt in contact met bijzondere mensen, andere gewoonten en culturen. Ouders geven zelf aan welke ondersteuningsvraag ze hebben. Deze kan zeer uitlopend zijn, zoals hulp bij overbelasting, moeilijkheden met kinderen en weinig sociale contacten. Als vrijwilliger ga je wekelijks bij ‘jouw’ gezin op bezoek. Lees verder


Rijnstad gaat nog meer de wijk in

25 februari 2016 - NIEUWS - Rijnstad is al jaren bewust een wijkgerichte organisatie, die het belangrijk vindt dat haar medewerkers aanwezig en zichtbaar zijn, dichtbij de mensen waarvoor en waarmee zij het werk doen. Dit blijft ook in de toekomst de focus van Rijnstad. Wijk- en vraaggericht werken, in aansluiting op de leefomgeving van bewoners, vraagt - zo vindt de organisatie - om een aanpak die nog een stap verder gaat in wijkgericht werken. Daarom richt zij haar organisatiestructuur per 1 maart a.s. opnieuw in. Lees verder


Tevreden vrijwilligers bij Rijnstad

17 december 2015 - NIEUWS - Uit een onlangs gehouden tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers van Rijnstad blijkt het merendeel (maar liefst 87%) erg tevreden te zijn over hun vrijwilligerswerk bij Rijnstad. Gemiddeld wordt de tevredenheid beloond met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn. Lees verder


Kinderopvang Skar neemt Kindcentra van Rijnstad over

15 december 2015 - NIEUWS - Per 1 januari 2016 neemt Kinderopvang Skar de Kindcentra van Rijnstad over. Door het bundelen van kennis en expertise zorgen we ervoor dat kinderopvang en peuterwerk beter op elkaar worden afgestemd. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat Arnhemse peuters die gebruikmaken van één van onze voorschoolse voorzieningen hierdoor meer kansen krijgen op een goede voorbereiding op het basisonderwijs en uiteindelijk een goede start in de maatschappij. Lees verder


Eerste conferentie Buurtbemiddeling groot succes!

18 februari 2016 - NIEUWS - Onlangs organiseerde Buurtbemiddeling (een samenwerking van drie Rijnstadprojecten in de regio) voor gezamenlijke partners haar eerste conferentie in Arnhem met als thema de toename van complexe zaken. Lees verder


Uniek samenwerkingsverband om WeHelpen.nl in Arnhem op de kaart te zetten

7 december 2015 - NIEUWS - Op donderdag 3 december 2015 zetten negen Arnhemse organisaties hun handtekening onder een overeenkomst om gezamenlijk met www.WeHelpen.nl een eigentijdse vorm van ‘noaberschap’ te introduceren in Arnhem. WeHelpen is een landelijk platform om hulp te vragen, aan te bieden en te organiseren. Vrijwillige Inzet Arnhem (onderdeel van Rijnstad), SWOA,, Mantelzorg & Vrijwillige Thuishulp (MVT), ziekenhuis Rijnstate, de DrieGasthuizenGroep, SIZA, Wondzorg Arnhem e.o., zorg-coöperatie VGZ en Hogeschool Arnhem Nijmegen zetten zich in voor de implementatie van WeHelpen.nl in Arnhem. Lees verder


Gemeente Rheden kent opnieuw het maatschappelijk werk toe aan Rijnstad

2 december 2015 - NIEUWS - Gemeente Rheden heeft, na een aanbestedingstraject, het maatschappelijk werk voor 2016 en 2017 gegund aan Rijnstad. De aanbieding die de welzijnsorganisatie heeft gedaan, sluit het best aan bij de wensen en eisen van de gemeente. Het gaat om Algemeen Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadsliedenwerk en Schoolmaatschappelijk werk. Lees verder


100 Taalmaatjes gekoppeld!

19 november 2015 - NIEUWS - Gisteren koppelde Vrijwillige Inzet Arnhem (VIA) voor de 100e maal dit jaar een vrijwillig Taalmaatje aan een anderstalige Arnhemmer. Afspraak met de gemeente was dat VIA dit jaar 75 koppelingen zou realiseren. Dat aantal wordt in 2015 ruim overschreden. De behoefte aan Taalmaatjes is sinds de komst van Syrische vluchtelingen in Arnhem toegenomen. Lees verder


Hinder sociaal werkers niet met bureaucratie

10 november 2015 - NIEUWS - Wij willen graag helpen bij de transformatie van het sociaal domein, maar dan moet de overheid wel voor ons gaan staan zoals wij staan voor onze cliënten. Durf te investeren in preventie, in het oppakken van kleine problemen voor ze escaleren en in de expertise van ons en onze collega's. 'Minder zorg' en 'meer eigen kracht' vereist meer ondersteuning door sociaal werkers, en dus genoeg handen in de wijk om dat te doen. Lees verder


Sociaal Werk is helemaal niet duur!

5 novermber 2015 - NIEUWS - Onlangs werd Luciënne van den Brand, directeur/bestuurder van Rijnstad geïnterviewd over de vraag of sociaal werk nou daadwerkelijk zo duur is. ‘In gesprekken met gemeenten hoor je het om de haverklap: welzijn is duur,’ merkt ze op. ‘Onzin! Sociaal werk is helemaal niet duur. Lees verder


Getoonde resultaten: 31 t/m 40 van 44