Oase, centrum voor empowerment & ontwikkeling

Oase, centrum voor empowerment & ontwikkeling Oase is een centrum voor empowerment en ontwikkeling waar vrouwen uit alle culturen de veiligheid, mogelijkheid en ruimte krijgen voor ontmoeting, zelfontplooiing, emancipatie en scholing en integratie.

 

 

Foto: Carry van Bruggen


Door een aanbod van cursussen op maat, activiteiten en empowerment projecten worden vrouwen gestimuleerd om hun eigen kracht en talenten te ontdekken en in te zetten om actief en volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Oase werkt samen met verschillende organisaties, die zich inzetten voor de emancipatie van vrouwen.

Empowerment
Oase organiseert jaarlijks verschillende cursussen en workshops ter versterking van de vrouw. Door bijvoorbeeld het leren of verbeteren van de Nederlandse taal voelen vrouwen zich zekerder en zijn er meer mogelijkheden op het gebied van sociale contacten of arbeidsmarktparticipatie. Maar er zijn ook gerichte cursussen waarin ambities, talenten en mogelijkheden worden onderzocht. Vrouwen worden gestimuleerd om hun vaardigheden en talenten te oefenen, door het geven van workshops.

Catering met wereldhapjes
Heerlijke wereldhapjes, warm en koud en een gevarieerd lunchaanbod kunnen bij Oase besteld worden. Deze cateringactiviteit wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers en een medewerker van Oase. Vrijwilligers die actief meewerken in de catering van Oase worden hiervoor opgeleid. Door mee te werken als vrijwilligster aan de cateringactiviteit kunnen vrouwen de basisvaardigheden van het ondernemen leren.

Deskundigheidsbevordering
Voor vrouwen met geen tot weinig werkervaring en/of opleiding biedt Oase naast het reguliere aanbod, cursussen en workshops om leer-/werkervaring op te doen. Dit aanbod kan eventueel gecombineerd worden met vrijwilligerswerk. Op deze wijze kunnen er vaardigheden ontwikkeld worden om een stap verder te zetten naar opleiding en/of werk.

Speciale bijeenkomsten
Jaarlijks worden er een aantal speciale activiteiten of vieringen georganiseerd eventueel in samenwerking met andere organisaties. Dit zijn bijvoorbeeld Internationale Vrouwendag, Beursvloer Zorg en Welzijn, Busreis zwarte markt Beverwijk, De Huishoudbeurs, Banenmarkt Vrijwilligerscentrale Arnhem en een Theesalon voor mantelzorgers.

Voor wie?
Voor vrouwen uit Arnhem met diverse achtergronden 

Contact
Oase empowerment & ontwikkeling
(De Nieuwe Hommel)
De Wiltstraat 6
6821 CE Arnhem
T (026) 31 27 988
E oase@rijnstad.nl