Stedelijk Vrouwencentrum Oase

Stedelijk Vrouwencentrum Oase Stedelijk Vrouwencentrum Oase is een centrum waar vrouwen uit alle culturen de veiligheid, mogelijkheid en ruimte krijgen voor ontmoeting, zelfontplooiing, emancipatie en scholing en integratie. Door een aanbod van cursussen op maat, activiteiten en empowerment projecten worden vrouwen gestimuleerd om hun eigen kracht en talenten te ontdekken en in te zetten om actief en volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Stedelijk Vrouwencentrum Oase werkt samen met verschillende organisaties, die zich inzetten voor de emancipatie van vrouwen. Stedelijk Vrouwencentrum Oase is onderdeel van Rijnstad.

Empowerment
Oase organiseert jaarlijks verschillende cursussen en workshops ter versterking van de vrouw. Door bijvoorbeeld het leren of verbeteren van de Nederlandse taal voelen vrouwen zich zekerder en zijn er meer mogelijkheden op het gebied van sociale contacten of arbeidsmarktparticipatie. Maar er zijn ook gerichte cursussen waarin ambities, talenten en mogelijkheden worden onderzocht.

Catering met wereldhapjes
Heerlijke wereldhapjes, warm en koud en een gevarieerd lunchaanbod kunnen bij Oase besteld worden. Deze cateringactiviteit wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers en een medewerker van Oase. Vrijwilligers die actief meewerken in de catering van Oase worden hiervoor opgeleid. Door mee te werken als vrijwilligster aan de cateringactiviteit kunnen vrouwen de basisvaardigheden van het ondernemen leren.

Deskundigheidsbevordering
Voor vrouwen met geen tot weinig werkervaring en/of opleiding biedt Oase naast het reguliere aanbod, cursussen en workshops om leer-/werkervaring op te doen. Dit aanbod kan eventueel gecombineerd worden met vrijwilligerswerk. Op deze wijze kunnen er vaardigheden ontwikkeld worden om een stap verder te zetten naar opleiding en/of werk.

Speciale bijeenkomsten
Jaarlijks worden er een aantal speciale activiteiten of vieringen georganiseerd eventueel in samenwerking met andere organisaties. Dit zijn bijvoorbeeld Internationale Vrouwendag, Beursvloer Zorg en Welzijn, Busreis zwarte markt Beverwijk, De Huishoudbeurs, Banenmarkt VIA en een Theesalon voor mantelzorgers.

Huiselijk Geweld
Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor, in alle culturen en in alle leeftijdsgroepen. Toch heeft u waarschijnlijk geen idee wat er zich in uw eigen wijk op dit gebied afspeelt. Met het project Vertrouwenspersonen Huiselijk Geweld wil Rijnstad wijkbewoners bewust maken van dit probleem zodat huiselijk geweld gemakkelijker te herkennen is. Klik hier voor meer informatie.

Project Rijnstad/Kynto
Het Stedelijk Vrouwencentrum Oase, organiseert samen met Kynto, samenwerkingspartner in het project Rijnstad/Kynto, het loopbaan- en oriëntatietraject Amandla. Het Project Rijnstad/Kynto wordt o.a. door de provincie, Gemeente Arnhem en Rijnstad gefinancierd en werkt samen met Stichting Dichterbij in Nijmegen. 

Het traject Amandla is gericht op het empoweren van allochtone vrouwen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar een concreet perspectief. Dit gebeurt d.m.v. een interculturele loopbaanoriëntatie op maat. (zie brochure Amandla)


Voor wie?
Voor vrouwen uit Arnhem met diverse achtergronden 

Contact
Stedelijk Vrouwencentrum Oase
De Nieuwe Hommel
De Wiltstraat 6
6821 CE Arnhem
T (026) 31 27 988
E oase@rijnstad.nl