Het Jeugdteam van Rijnstad

Het Jeugdteam van Rijnstad Een probleem komt zelden alleen. Vaak is er meer aan de hand als uw kind spijbelt, slechte cijfers haalt, klaagt over moeheid of pesten of geen zin meer heeft om naar school te gaan. Problemen op school, thuis en in de vrije tijd vragen om een gezamenlijke aanpak.

 
Speciaal voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar die problemen hebben op school of in de buurt is er het Jeugdteam van Rijnstad (het schoolgericht maatschappelijk werk). Deze koppelt de hulp vanuit de buurtnetwerken en de school aan elkaar. Want als we de handen ineen slaan, zijn de problemen sneller de wereld uit.


Wilt u meer weten over het Jeugdteam?

Vraag dit dan aan de leerkracht van uw kind of de intern begeleider van de school.

Contact

Voor inwoners van de gemeente Lingewaard:
Klik hier voor openingstijden


Woont u de gemeente Arnhem?
Kijk dan op www.zodoenwehetinarnhem.nl voor contact met het wijkteam Jeugd. Je kunt ook bellen met 088 - 22 60 000