Publieksjaarverslag Rijnstad

Sociaal werkers gedijen uitstekend op de achtergrond. Ze ervaren dat hun werk ertoe doet en zijn trots op wat ze met bewoners en cliënten bereiken, maar zullen dat maar zelden van de daken schreeuwen. Ze vinden al snel dat bewoners die iets voor elkaar hebben gekregen, cliënten die hun leven weer op de rit hebben gekregen en jongeren die hun diploma hebben gehaald, de credits en het podium verdienen.

Dat neemt niet weg dat sociaal werkers alle redenen hebben om niet bescheiden te zijn over de waarde van hun werk.

Tien van die redenen beschrijven we in de publieksversie van het jaarverslag 2015 [pdf]. We onderbouwen die redenen met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en inzichten van prominente denkers in het sociaal domein. En kleuren ze in met aansprekende verhalen uit onze werkpraktijk. 


LITERATUURLIJST

 

Brandsen, T., Pape, U. et al (2015). 
Third Sector Impact. Measuring Impact. Enhancing Visibility. 
www.ru.nl

Graaf, B.A. de. (2010). 
Theater van de angst. De strijd tegen terrorisme in Nederland, Duitsland, Italië en Amerika. 
www.boomgeschiedenis.nl

Houwelingen, P. van, Boele, P., Dekker, P. (2014). 
Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie. 
www.scp.nl

Ince, D., Yperen, T. van., Valkestijn, M. (2013). 
Top tien positieve ontwikkeling jeugd. Beschermende factoren in opvoeden en opgroeien. 
www.nji.nl

Lubbe, M., & Larsen, V. (2014). 
MKBA Overlast en Zorg Overleg (OZO) Arnhem
www.lpbl.nl

Putnam, R.D. (2000). 
Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. 
www.bowlingalone.com   

 

 

SCP en CBS (2015). 
Armoedesignalement 2014. 
www.cbs.nl

Spierts, M., & Ookstrik, H. (2014). 
Democratische wortels. Over de professionele logica van het sociaal werk. 
www.mijn.bsl.nl

Verhagen, P. (2014). 
Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn. Van signaal naar succesverhaal. 
www.uitgeverij-coutinho.cld.bz

Voluntary Arts (2015). 
Culture Guides – the European Handbook. 
www.cultureguides.eu

Wienke, D., & Ramadan, O. (2011). 
Polarisatie en radicalisering bij jongeren. Vragen en antwoorden ten behoeve van professionals, werkzaam in eerstelijnsorganisaties en in het onderwijs.
www.nji.nl

Wildeboer Schut, J.M., & Hoff, S. (2016). 
Een lang tekort; langdurige armoede in Nederland. 
www.scp.nl